Aluminium Angle 20mm

  • Black - 20mm x 3m Item Code: RDTT713
  • Unpunched Mill Finish - 20mm x 25mm x 1.6mm Item Code: RDTT708
  • White - 20mm x 3m Item Code: RDTT715
  • Unpunched Mill Finish - 20mm x 25mm x 3mt Item Code: RDTT707